Lamuuria.live Uncategorized MIKSI VALITSEN RAKKAUDEN?

MIKSI VALITSEN RAKKAUDEN?

Kaikista tärkein kysymys on miksi? Miksi kysymyksen taustalla on ymmärtämisen halun intentio! Kun saavuttaa ymmärryksen, niin silloin tulee myös rauha sydämeen! Kun sydämessä on rauha, niin sitten ne ratkaisut mitä teen, tulevat rakkauden pohjalta, eivätkä pelosta! Nämä kaksi tunnetilaa ovat käytännössä ainoat, jotka on olemassa päätösten taustalla hologrammiuniversumissamme!!! Buddha saavutti kolmannen, eli tyyneyden tason, mutta se vaati paljon työtä ja ymmärrystä!!!

Tässä hetkessä kauan sitten Lemurian ja Atlantiksen aikana teimme valitettavasti huonoja päätöksiä pelosta käsin! Räjäytimme silloisen asuinpaikkamme Taran energialähteenä toimivat kristallit, joka johti luonnonmullistuksiin ja vähitellen sekä Lemurian, että Atlantiksen vajoamiseen meren pohjalle. Taran tietoisuus laski samalla Earth ensimmäiseen tiheyteen, jossa tällä hetkellä fyysisesti olemme! Meidän nykyinen atomirakenteemme on 6 protonia-6 elektronia-6 neutronia. Eli olemme hiilipohjaisia. (tuo numerosarja on jotenkin tuttu pelon puolelta.)

Tarassa sielumme olivat vielä eheät ja meillä oli mahdollisuus ylösnousemukseen yhden elämän aikana, Elimme huomattavasti kauemman aikaa, kuin tällä hetkellä. Teknologia ja henkiset kykymme olivat myös paljon kehittyneemmät! Taran ihmisrotu oli yhdistelmä 12 eri rodun DNA:sta, eli meidän Dna:ssa oli 12 rihmaa, jotka edustivat joko maassa kehittynyttä rotua, joita oli 7, tai sitten Taran ulkopuolella olevia ET-rotuja, joita oli 5. Meidän Dna:ta on itseasiassa kehitetty useampaan kertaan ja se aika mistä kirjoitan, on jo kehitetty kolmas rotu, joka asutti Lemurian ja Atlantiksen mantereita. Aikaisemmat rodut oli aina hävinneet/hävitetty vesimassojen alle miljoonien vuosien aikana. Kaikki ne vedenpaisumukset on koottu siihen yhteen vedenpaisumuskertomukseen Raamatun Genesiksessä. Me olimme Taran aikana huomattavasti kookkaampia ja samalla eteerisempiä, ja muistutimme enkeliä rakenteeltamme. Atomirakenteemme oli 6 protonia-1 elektroni-6 neutronia.

Ylösnousemus tarkoittaa sitä, että saimme universumin käyttämät energialähteet Chakrat aktivoitua kaikissa Hologrammiuniversumimme tiheyksissä ja dimensioissa ja rinnakkaisuniversumeissa ja pääsimme takaisin Luojayhteyteen “pelikenttämme” hologrammin ulkopuolella. Eli pystyimme kaikki samaan, mitä Kristuksen tietoisuus teki reilu 2000 vuotta sitten meidän tunnetussa historiassamme. Kristuksen pyyteettömän rakkauden tietoisuus tuli Yeshuan tietoisuuteen.

Pääsiäisenä muistelemme aina sitä ylösnousemustapahtumaa, vaikka todellinen Kristuksen ylösnousemus ei tapahtunut siihen aikaan, kun nyt sitä vietämme! Kärsimys ja ristiinnaulitseminen tapahtui keskiviikkona ja ylösnousemus lauantaina. Sunnuntaina juhlitaan todellisuudessa Isiristä, joka oli hedelmällisyyden, prostituution jumala. Kaikki on muutettu, jotta todellinen Kristuksen tietoisuus, sanoma ja olemus vääristyisi! Voi olla myös niin, että todellisuudessa Yeshuan matka jatkui Marian kanssa Ranskaan ja sieltä myöhemmin pohjolaan! Mutta sehän olisi jo toinen tarina!

Erilaisia hologrammiuniversumeita ja niiden rinnakkaisuniversumeita on todella suuri määrä Luojan pyyteettömän rakkauden tietoisuudessa.

Chakrat toimivat myös portaaleina, joiden avulla kykenemme liikkumaan horisontaalisti kunkin tiheyden dimensioissa. Jokaisessa tiheydessä on kolme dimensiota. Esim. äiti maan(Earth) 1 tiheyden dimensiot 1,2,3, ovat samalla meidän ihmisten Juurichakra, Sacraalichakra ja Solar plexus chakra.

The fall of man oli siis tapahtuma, missä ihmisrodun sielut fractaloituivat Taran kristallien hajotessa. Meidän sielujen akaasinen arkisto on tallennettuna kunkin tiheyden asuinpaikan kristalleihin. Meidän sielumme fractaaleilla ei ollut enää paikkaa mistä nousta ylempiin dimensioihin hologrammiuniversumissamme. Sitä ongelmaa on korjattu pitkään yhteisellä Universumin positiivisen puolen toimenpiteillä. Sitä varten luotiin Sphere of Amenti, johon sielumme fractaalit voisivat siirtyä odottamaan pääsyä korkeampiin dimensioihin. Sitä ovat negatiivisen puolen ET-rodut etsineet ja yrittäneet tuhota. Sphere of Amenti toimii myös tähtiporttina dimensioiden välillä!

Maan hallinnasta on käyty sotia negatiivisen ja positiivisen ET-rotujen välillä ja planeetta oli todella lähellä tuhoutua täydellisesti. Siksi erittäin korkealla värähtelevät ET-rodut tulivat(Sirian counsil) ja järjestivät neuvottelut sotivien osapuolten välille. Negatiivisten rotujen päätavoite oli hallita maapallon tähtiportteja, asukkaita ja ehkäistä uuden kehittyneen ihmisrodun nouseminen korkeampiin tietoisuuksiin.

Kompromissiratkaisuna sodan lopettamiseksi ihmisen DNA:n 12 osaisen rihmaston 4. rihmaan asetettiin sulku 12 osaisen rihman 6 osan kohdalle! Se sulku esti ihmisen nousun 4 dimensioon, joka on Taran tiheydessä. Tietoisuus on aina korkeammalla kuin se todellisuus, mitä koemme fyysisesti. Eli meidän tietoisuutemme on jo 4-6 dimensiossa, tai ylempänä tässä hetkessä, vaikka tietyllä tavalla koemme vielä tätä fyysistä dystooppista 3 D-maailmaa. Silloin kun on rakkaus sydämessä, niin se ei ole kuitenkaan pelottava kokemus!

12 osainen rihma tarkoittaa niiden inkarnaatioiden määrää, joka 1 tiheydessä vaaditaan vähintään, jotta voisi elämänoppien perusteella täyttää sen rihman osaset. Se 4.(neljäs) Dna:n rihman osanen on myös samalla sydänchakra, jonka täyttämisen Aryan-rodun tietoisuuden edustajat on ottanut tehtäväkseen. Sydänyhteyden puute johtaa usein vihaan, väkivaltaan ja laajemmassa tietoisuudessa sotiin! Arjalainen tietoisuus on erittäin hyvin tunnettu meidän historiassamme ja edelleen valitettavasti vallalla. Se tietoisuus haluaa hallita toisia sieluja ja se on Luojan tahdon ja Universumin lakien vastaista! Mehän olemme toisaalta kaikki samaa rotua, koska olemme usein eläneet inkarnoituneina myös sen rodun aikakautena ja siinä tietoisuudessa. (Christos Avatar on ollut tämän kirjoituksen tietolähteenä)! Hän löytyy naamakirjasta, youtubesta ja hänellä on oma kanava, jossa on todella mielenkiintoista sisältöä–nimi kirjoitetaan yhteen ja com loppuun!

Tarvitsemme vähintään 5 rihmastoa(chakraa) aktiivisena, jotta pääsisimme ylösnousemaan Taran tietoisuuteen.

Eri planeetoilla on myös omat Chakrat ja ne myös nousevat tiheydessä ylöspäin tietoisuuden lisääntyessä. Earth on 1 tiheydessä, Tara on 2 tiheydessä, Gaia on 3 tiheydessä ja Aramatena on 4 tiheydessä. Jokaisen tiheyden energian värähtelynopeus lisääntyy edelliseen verrattuna ja materian/energian olomuoto muuttuu. Aikakäsitys on hyvin erilainen kun siirrymme pois ensimmäisestä tiheydestä!

Planeetoilla on tähtiportteja, joiden avulla pääsee vertikaalisesti ylöspäin, tai alaspäin eri tiheyksiin ja dimensioihin. Niiden hallinnasta on käyty verisiä sotia eonien ajan. (Eon tarkoittaa satoja miljoonia vuosia.) Meidän asuinpaikallamme tähtiportteja on useampia ja siksi ne kiinnostavat niin monia ET-rotuja. Meidän galaksissamme on miljoonia asuttuja planeettoja ja myös erilaisia elämänmuotoja riittää.

Negatiivisen puolen valinneet hybridirodut, kuten osa 9 dimension Anunnakeista ei enää pääse luojayhteyteen, eikä myöskään elämänvoimaan(life force) koska heidän luojansa 12 dimension Annu-Elohim, langenneet enkelit joutuivat phantomuniversumiin ja heidän tietoisuutensa ilmenee myös heidän luomissaan hybridiroduissa. Vapaa tahto on kuitenkin myös heidän luomillaan roduilla ja Law Of One, koskee heitä myös!

Negatiivisen puolen valinneet joutuvat toimimaan kuin vampyyrit ja ottamaan tarvitsemansa energian muilta elämänmuodoilta, kuten ihmisrodulta. Lapsia valitettavasti on kohdeltu erittäin julmasti historiamme aikana juuri tästä syystä! Anunnakit ovat taistelleet ja toisaalta myös liittoutuneet mm. Orionin tähtiryhmän Draconeiden kanssa, jotka ovat myös irrottautuneet Luojayhteydestä.

Anunnakeja pidettiin jumalina Egyptin korkeakulttuurin aikana! Faaraoiden aikana rakennettiin suuret pyramidit, jotka olivat energiakeskuksia. Gizan pyramidin vieressä olevan Sfinksin alapuolella on portaali, jonka avulla voitiin siirtyä paikasta toiseen tässä ensimmäisessä äiti maan(Earth) tiheydessä! Portaalin avulla oli myös mahdollisuus päästä Inner Earth 3,5 dimensiossa olevaan maailmaan.

Faaraot olivat aluksi Luojayhteydessä, mutta vähitellen ilmeisesti langenneiden enkeleiden Dna ja tietoisuus alkoi vaikuttaa Faaraoissa ja Law of One Luojatietoisuudesta irrottauduttiin ja valittiin se pahan puoli täysin, ilman halua oppia niistä kokemuksista ja nousta seuraaviin dimensioihin!

Negatiivisen puolen valitsi vain osa Anunnakeista, mutta he ovat varsin älykkäitä ja teknologisesti kehittynyt hybridirotu. He ovat dna:n sekvensoinnin mestareita ja he ovat tehneet paljon uusia rotuja, jotka sekoittavat pakkaa myös. Tähtiportit mahdollistavat myös negatiivisille roduille vertikaalisen siirtymisen tiheyksien ja dimensioiden välillä. Tähtiporttien hallinta on ollut heidän tahtotilansa aina!

VASTAUS KYSYMYKSEEN MIKSI? On se, että korjaan Dna:ssa olevan esteen ylösnousemukselle omalta osaltani ja samalla myös laajemmin edustamaltani tietoisuudelta! Rakkauden tunteen aktivoituminen sydänchakran alueella aiheuttaa muutoksen meidän Dna:ssa ja se vaurio vähitellen korjaantuu! Mitä useammalla sielun fractaalilla sydänyhteys on aktiivinen sen nopeammin Dna:n toiminta aktivoituu tietoisuudessamme ja saamme uusia kykyjä! Saamme paljon energiaa Keskusauringosta, jota muokkaa ja välittää maahan tämä meidän Aurinkomme, jossa on Kristustietoisuus(Sun-Son)! Eli siinä oli meissä kaikissa asuvan pienen insinöörin vastaus ;o).

Sitten kerron sen, mitä minun sydän kertoo: Rakkauden tunne poistaa kaiken pelon mielestäni ja koen myötätuntoa niitä kohtaan, jotka vielä vaeltavat siellä pelon puolella. Hyväksyn ihmiset sellaisenaan, arvokkaina sieluina, joita he kuitenkin ovat. Heidän matka on vaan erilainen. Meidän kaikkien energia ja tietoisuus palaa Luojan pyyteettömän rakkauden ääreen tämän kosmisen matkan lopussa.

Osaan ilmaista myös tunteeni paremmin ja myös jotenkin ymmärrän paremmin kohtaamieni ihmisten puhetta ja tarkoitusperiä. Eli jonkinlainen telepaattinen, intuitiivinen aistiminen on aktivoitunut minussa sydänchakran aktivoiduttua. Sydän muodostaa voimakkaan magneettikentän ympäristöön ja sillä on varmaankin vaikutus toisten ihmisten kenttään. Olen rauhallisempi ja seesteisempi myös. Nukun paremmin! Love is Love!!!

Sitten tulee tärkeä kysymys miten? Kaikki lähtee anteeksiannosta! Annan anteeksi ensimmäiseksi itselle ja sen jälkeen läheisille, naapureille, työkavereille ja muille, jotka koen, että ovat tehneet minulle jotain pahaa! Rakastan lapsia, kumppania, läheisiä, ystäviä ja myös niitä, “jotka ovat minua vastaan rikkoneet”.

Minun tulee ymmärtää niitä, jotka ovat eri mieltä minun kanssani Heillä on oikeus siihen mielipiteeseen, koska heidän sielunsa on valinnut sen tien oppia. Kaikkien tie on erilainen ja täysin samanarvoinen Luojan mielestä ja niin se tulisi olla myös minun kohdallani!

Autan läheisiäni ja tuntemattomia niin paljon kuin voin, kuitenkaan omia voimavaroja ja resursseja unohtamatta. Kuuntelen aidolla mielenkiinnolla ja tietysti kärsivällisesti mitä toisella ihmisellä on sanottavana.

Kuultuani hänen mielipiteensä voin todeta, että ai olet tuota mieltä ja sen jälkeen kerron oman mielipiteeni, ilman turhaa draamaa. Minun tulee myös puhua omaa totuuttani, eikä sitä kannata pitää piilossa! Keskustelusta ja vuorovaikutuksesta tulee paljon hedelmällisempää ja voimme joskus vaan todeta, että olemme jostain asiasta eri mieltä, mutta se ei vaikuta meidän väliseen lämpimään suhteeseen! WWG1WGA!

Suuret kiitokset Christos Avatar!

Jaa tämä eteenpäin

Kommentoi kirjoitusta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


Warning: Undefined variable $checkbox_text in /home/finnmqff/lamuuria.live/wp-content/plugins/comments-subscribe-checkbox/front-end/add-checkbox-to-comments.php on line 25

Liittyvät viestit

Osallistu mielenkiintoisiin Zoom webinaareihin.

Samalla tuet Lamuuria.liven toimintaa
lunastamalla puolen vuoden jäsenmaksun, 11 € kaupassamme!

This will close in 20 seconds